De rijopleiding

De eerste lessen zijn vooral gericht op het technisch rijden. Dan gaan we verder om jou een goede kijktechniek aan te leren en leer je het voertuig goed te beheersen. Je leert de bijzondere verrichtingen en deze veilig toe te passen in het verkeer. Verkeersgedrag en veiligheid komen aan de orde.
Goed leren anticiperen, defensief en milieubewust rijden. De lesmethode is opgebouwd volgens de RIS (rijopleiding in stappen).

1. Je leert zelfstandig een route rijden
2. Rijden met behulp van een navigatiesysteem
3. Rijden op basis van een cluster van opdrachten

Je leert zelfstandig en verkeersveilig een bijzonder verrichting uitvoeren:
1. Bij een omkeeropdracht d.m.v. keren in steken, halve draai, bocht achteruit.
2. Bij een parkeeropdracht d.m.v. vooruit- of achteruit inparkeren, in file parkeren voor- of achterwaarts of in een parkeervak langs de weg. Dit kan zowel links als rechts van de rijbaan plaatsvinden.

Wij toetsen jou bij iedere les op gevaarherkenning

Bij bepaalde situaties vragen wij jou achteraf waarom je zo gehandeld hebt.
Zag je bijvoorbeeld een bepaalde situatie aankomen (waarnemen), heb je er de juiste consequenties aan verbonden (voorspellen en evalueren) en heb je het volgens jou op een veilige manier opgelost (beslissen en handelen).

Op ongeveer 2/3 van de rijopleiding heb je de mogelijkheid om een Tussentijdse Toets te doen. Je weet dan hoe een examen verloopt en waar je nog aan moet werken of moet verbeteren. Alle vorderingen worden bijgehouden op jou eigen vorderingenkaart zodat je precies weet wat je al kent en kunt en waar je nog aan moet werken. Als je alles goed onder de knie hebt, dus als je laat zien dat je de auto goed beheerst, genoeg verkeersinzicht hebt, zelfstandig, vlot en veilig door het verkeer gaat mag je examen gaan doen.

Rijschool Dennis biedt 2 soorten opleidingen aan:

Systeem 1: losse lessen

Je lest 1 of meerdere uren per week en maakt met de instructeur iedere keer een nieuwe afspraak voor 1 of meerdere lessen. Het voordeel van losse lessen is dat je zelf het lestempo kan bepalen.
In overleg met de instructeur wordt de aanvraag bij het CBR ingediend.

Systeem 2: Pakketopleiding Theorie en Praktijk in 1 pakket

Met de pakketopleiding gaan we altijd uit van een basis pakket met 40 lessen.
Dit is de richtlijn voor de aantal lessen die een kandidaat gemiddeld nodig heeft om zijn rijbewijs te halen. Natuurlijk kun je altijd nog iets boven of onder het aantal lessen uitkomen.
.

Ook is het mogelijk om je rijbewijs in 2 tot 4 weken te halen, door het volgen van een spoedopleiding. Voor meer info over de spoedopleiding kun je ons bellen.

Bel ons op 0251 312117 of 06 44330354 of vul je gegevens in via het contactformulier.